Spółka w Hiszpanii

Hiszpańskie przepisy rozróżniają kilka rodzajów działalności gospodarczych. Jedną z nich jest spółka, której działanie jest szczegółowo uregulowane. Aby założyć spółkę w tym śródziemnomorskim kraju nie trzeba być koniecznie jego obywatelem. Czym jest i jakie ma znaczenie spółka w Hiszpanii?

Zakładanie spółki w Hiszpanii

Zacznijmy od zdefiniowania spółki. W Hiszpanii najbardziej rozpowszechnioną spółką jest tzw. sociedad limitada, która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak w Polsce chroni ona właściciela spółki, gdy ta podda się upadłości. Mali przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na założenie spółki handlowej lub partnerskiej. To dobre rozwiązanie, gdy nie planuje się zatrudniać wielu pracowników. 

Kolejną spółką możliwą do założenia w Hiszpanii jest spółka komandytowa (sociedad comanditaria), która dopuszcza istnienie tzw. komplementariuszy, którzy mogą odpowiadać za działanie spółki oraz jej finansowe zobowiązania. Wszystkie powyższe formy działalności mogą zostać legalnie i bez problemu założone przez obywateli Hiszpanii, Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Nie oznacza to, że rząd Hiszpanii całkowicie zamknął się na przedsiębiorczych imigrantów.

Jak założyć spółkę w Hiszpanii?

Przyjrzyjmy się teraz formalnościom, których trzeba dopełnić, aby założyć spółkę w tym kraju. Niezależnie od tego czy jest się obywatelem Hiszpanii, czy nie trzeba podjąć pewne kroki, by móc prowadzić spółkę legalnie. Aby skutecznie założyć działalność, najlepiej obrać jak najprostszą ścieżkę.

Najpierw należy zdobyć numer identyfikacji podatkowej cudzoziemca N.I.E. (Número de identidad de extranjero). Nie jest on wymagany dla Hiszpanów, ale przyjezdni muszą go mieć, by móc rozliczać się z tutejszym urzędem skarbowym. Aby wyrobić numer N.I.E., należy przedstawić wniosek np. na posterunku policji lub w każdym innym miejscu, które ma w swoich strukturach tzw. Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dołącz do niego formularz EX-15, zdjęcia tak jak do paszportu oraz udokumentowany dowód legalnego pobytu.

Teraz gdy już wykonaliśmy pierwszy krok należy sprawdzić, czy nazwa spółki, którą chcemy założyć nie jest wykorzystana przez kogoś innego. Możesz to zweryfikować w tzw. Centralnym Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil Central). Otrzymamy tam certyfikat będący dowodem braku identycznej nazwy na rynku (Certificado de Nombre negativo). Kolejny krok do założenia spółki w Hiszpanii to wyrobienie tymczasowego kodu identyfikacji podatkowej.

Przy zakładaniu spółki ważne jest także, by mieć założone konto firmowe w Hiszpańskim banku. Nasza firma pomoże Ci przejść przez wszystkie formalności w taki sposób, by zakładanie spółki w Hiszpanii było dla Ciebie jak najmniej obciążające czasowo i finansowo.

Spółka w Hiszpanii
Przewiń do góry